Runsten Vg16, L1963:9160, Ekby 35:1 i Mariestad, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg16, L1963:9160
Foto av Runsten Vg16, L1963:9160
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Åste och hans bröder reste denna sten efter Tore(?)/Tor(?)/Torn(?), sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

þir × osti × brtþr × raistu × stin : þi(s)i : iftir : þor : faþur : sin

þir × osti × brtþr × raistu × stin : þi(s)i : iftir : þor : faþur : sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 16), gnejs, 1,4 m hög, 0,7 m bred (SSV-NNÖ) och 0,5-0,4 m tjock. Runhöjd 0,16 m. Ristningen vetter mot V. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Åste och hans bröder reste denna sten efter Tore(?), sin fader." Uppmålad 1988.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ekby socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö-sluttande åkermark.

46 m SÖ om åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ekby socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.593434
Longitud: 13.89989
Lämnings-ID: L1963:9160
Riksantikvarieämbetets ID: Ekby 35:1
Sveriges runinskrifter: Vg16 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Mariestad
Socken: Ekby
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:9160