Runsten Vg158, L1966:5975, Fänneslunda 6:1 i Ulricehamn, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg158, L1966:5975
Foto av Runsten Vg158, L1966:5975
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Kavle reste denna sten efter Gere, en mycket god tägn, <bitu>s brorson.

Visa originaltolkning och runtext

kafli : risþi · stin · þesi · etʀ · kiʀa · þahn · hrþa · kuþan · bruþur·sun · bitu

kafli : risþi · stin · þesi · etʀ · kiʀa · þahn · hrþa · kuþan · bruþur·sun · bitu

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödaktig granit 1,85 m hög, 1,35 m bred (N-S) och 0,3 m tjock. Runslingan vid stenens hela utkant vetter mot V. Runstenens mittparti är försett med ett kors, 1,35 m hög och 0,95 m bred. Runorna är 10 cm höga, 0,5-1,0 cm breda och 0,2-0,5 cm tjocka.

Stenen står enligt uppgift sedan 1948 vid uppfartsvägen till Fämeslunda säteri. Innan dess stod stenen ca 150 m Ö om manbyggnaden där en uthusbyggnad har uppförts. Stenen flyttades någon gång i mitten av 1700-talet av dåvarande ägaren till Fänneslunda Baron von Knorring från en plast på "västra sidan om och nära intill kyrkan" (Roth) till säteriets trädgårdsanläggning. Ännu tidigare låg stenen på gärdet kullfallen, ungefär ett stenkast från kyrkan i sydväst (Västergötlands runinskrifter).

Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Kavle reste denna sten efter Gere, en mycket god tägn, brorson bitu (gen.)."

Uppmålad 1979

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fänneslunda socken i Ulricehamns kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fänneslunda socken eller Ulricehamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.862631
Longitud: 13.150208
Lämnings-ID: L1966:5975
Riksantikvarieämbetets ID: Fänneslunda 6:1
Sveriges runinskrifter: Vg158 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ulricehamn
Socken: Fänneslunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:5975