Runsten Vg157, L1965:1463, Hov 52:2 i Herrljunga, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg157, L1965:1463
Foto av Runsten Vg157, L1965:1463
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tord reste denna sten efter Funnen, sin fader, en mycket god tägn, och efter Esbjörn, sin broder, en mycket dugande ung man.

Visa originaltolkning och runtext

þurþr · risþi · stin · þesi · eftʀ · futin · faþur · sin · þahn · hrþa · kuþan · uk · eftʀ · esburn · brþur · sin · trk · hrþa · kþan ·

þurþr · risþi · stin · þesi · eftʀ · futin · faþur · sin · þahn · hrþa · kuþan · uk · eftʀ · esburn · brþur · sin · trk · hrþa · kþan ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten 1,66 m hög, 0,97 m bred (SÖ-NV) och 0,27 m tjock. Närmast rektangulär genomskärningsyta. Runhöjd 7,5-11 cm. Inskrift på den mot SV vettande helt släta sidan. Enligt Västergötlands runinskrifter står förmodligen stenen på sin ursprungliga plats. Ristningsytan är synnerligen slät och jämn och inskriften lyder:"Tord reste denna sten efter Funnen, sin fader, en mycket god tägn, och efter Esbjörn, sin broder, en mycket dugande man."

Uppmålad 1989 och 1995.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hov socken i Herrljunga kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV-sluttande moränmark. Betesmark.

Gravfältets N kant 160-165 m över havet, är 11 m 214 gon om grusväg (114-314 gon) och grav.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hov socken eller Herrljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.002276
Longitud: 13.08458
Lämnings-ID: L1965:1463
Riksantikvarieämbetets ID: Hov 52:2
Sveriges runinskrifter: Vg157 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Herrljunga
Socken: Hov
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:1463