Runsten Vg156, L1964:1177, Remmene 6:1 i Herrljunga, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg156, L1964:1177
Foto av Runsten Vg156, L1964:1177
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A Torbjörn reste (denna) sten efter Tore, sin brorson, §B en mycket dugande sven.

Visa originaltolkning och runtext

§A : þurbiurn : risþi : sti- … …ʀ : þuri : bruþur:sun : sin : §B harþa : kuþan : suin :

§A : þurbiurn : risþi : sti- … …ʀ : þuri : bruþur:sun : sin : §B harþa : kuþan : suin :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,6 m hög, 0,62 m bred (NV-SÖ) och 0,15-0,33 m tjock. Runhöjd 11-14 cm. Enligt Västergötlands runinskrifter flyttades stenen till sin nuvarande plats 1937, ca 10 m från en plats utanför korets SÖ hörn. Stenen har djup och tydlig ristning på två sidor. Ett ristat, ornamentalt kors pryder den sida, som bär inskriftens avslutning. Inskriften lyder:"Torbjörn reste (denna) sten efter Tore, sin brorson, en mycket dugande sven."

Enligt reviderings inventeringen 1983 är en liljesten (?) 5 m 90 gon om runstenen. Den står lutad mot kyrkogårdsmuren, 0,95 m hög, 0,7 m bred och 0,15 m tjock.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Remmene socken i Herrljunga kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogården

0,7 m SÖ om NÖ korväggen på kyrkan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Remmene socken eller Herrljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.062954
Longitud: 12.952324
Lämnings-ID: L1964:1177
Riksantikvarieämbetets ID: Remmene 6:1
Sveriges runinskrifter: Vg156 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Herrljunga
Socken: Remmene
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:1177