Runsten Vg155, L1966:9828, Hol 1:1 i Vårgårda, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg155, L1966:9828
Foto av Runsten Vg155, L1966:9828
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… reste denna sten efter Gudmund, sin son …

Visa originaltolkning och runtext

… …(s)(þ)i : stin : þna : iftiʀ : kuþmut : sun sin : þa-…

… …(s)(þ)i : stin : þna : iftiʀ : kuþmut : sun sin : þa-…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstenen, del av, 0,9 m h, 0,5 m b och 0,25 m t, grå granit. Runhöjd 7-10 cm. Enligt Västergötlands runinskrifter har stenmaterialet varit svårbearbetat och ristningen är på många håll grund och otydlig. Inskriften lyder:"... reste denna sten efter Gudmund, sin son ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hol socken i Vårgårda kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Placerad inne i vapenhuset, 95 m över havet, lutad mot dess N vägg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hol socken eller Vårgårda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.974584
Longitud: 12.664685
Lämnings-ID: L1966:9828
Riksantikvarieämbetets ID: Hol 1:1
Sveriges runinskrifter: Vg155 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vårgårda
Socken: Hol
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:9828