Runsten Vg154, L1966:6235, Fölene 3:1 i Herrljunga, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg154, L1966:6235
Foto av Runsten Vg154, L1966:6235
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Åsfrid reste denna sten efter Asger, en mycket dugande man, sin make.

Visa originaltolkning och runtext

osfriþr : risþi : stin : þonsi : eftiʀ : osgiʀ : hrþa : kuþan : trek : buta · sin

osfriþr : risþi : stin : þonsi : eftiʀ : osgiʀ : hrþa : kuþan : trek : buta · sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, mörk granit 1,6 m hög, 0,4-0,8 m bred (N-S) och 0,1-0,2 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Inskrift på den mot V vettande släta sidan. Enligt Västergötlands runinskrifter är ramlinjerna grundare än inskriften, som är djup och tydligt huggen och lyder:"Åsfrid reste denna sten efter Asger, en mycket dugande man, sin make".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fölene socken i Herrljunga kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På kyrkogården 1 m V om kyrkan.

1,5 m S 10 grader V om kyrkans NV hörn. Enligt Västergötlands runinskrifter står stenen placerad omedelbart till vänster om ingången till kyrkan och på andra sidan ingången står Fölene 3:2 (Vg 153).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fölene socken eller Herrljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.085127
Longitud: 12.971939
Lämnings-ID: L1966:6235
Riksantikvarieämbetets ID: Fölene 3:1
Sveriges runinskrifter: Vg154 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Herrljunga
Socken: Fölene
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:6235