Runsten Vg153, L1966:6841, Fölene 3:2 i Herrljunga, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg153, L1966:6841
Foto av Runsten Vg153, L1966:6841
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Björn reste denna sten (efter) …, sin son, en mycket dugande ung man.

Visa originaltolkning och runtext

: bun : risþi : sin : þo… … : sun : sin : haþa : kuþan : tirik :

: bun : risþi : sin : þo… … : sun : sin : haþa : kuþan : tirik :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit 1,6 m hög, 0,9 m bred (N-S) och 0,2-0,25 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Inskrift mot den åt V vettande släta sidan.

Enligt Västergötlands runinskrifter är den ursprungliga platsen för runstenen inte känd, men man vet att stenen i sen tid blev inlagd i kyrkans grundmur jäms med markytan i korets sydöstra hörn. Den uttogs och restes invid sakristieväggen 1937. Sin nuvarande placering erhöll stenen i samband med återupptäckten och restaureringen av Fölene 3:1 (Vg 154).

Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Björn reste denna sten (efter) ..., sin son, en mycket dugande ung man."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fölene socken i Herrljunga kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På kyrkogården 1m V om kyrkan.

Enligt Västergötlands runinskrifter står stenen placerad omedelbart till höger om ingången till kyrkan och på andra sidan ingången står Fölene 3:1 (Vg 154).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fölene socken eller Herrljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.085057
Longitud: 12.971951
Lämnings-ID: L1966:6841
Riksantikvarieämbetets ID: Fölene 3:2
Sveriges runinskrifter: Vg153 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Herrljunga
Socken: Fölene
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:6841