Runsten Vg152, L1966:2410, Eggvena 4:1 i Herrljunga, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg152, L1966:2410
Foto av Runsten Vg152, L1966:2410
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunnvar reste denna sten efter Kane, sin make, en mycket god tägn.

Visa originaltolkning och runtext

kunuar : resþi : stin : þani : eftiʀ : kana : bunta : sin : þegn harþa kuþan

kunuar : resþi : stin : þani : eftiʀ : kana : bunta : sin : þegn harþa kuþan

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, 2,25 m hög, 2 m bred (NÖ-SV) och 0,25 m tjock. Runhöjd 18-25 cm. Inskrift på den mot NV vettande sidan. Stenen lutar 20 grader mot SÖ. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnvar reste denna sten efter Kane, sin make, en mycket god tägn." En modern kopia av Vg 152, men något mindre till storleken, står rest i Hönsäters trädgård, Österplana socken.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eggvena socken i Herrljunga kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark. Väggren.

0,3 m NÖ om landsväg vid en punkt 12 m NV skärning landsväg-kraftledning, 27 m NV om brukningsväg och 95-99 m över havet.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Eggvena socken eller Herrljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.082341
Longitud: 12.892131
Lämnings-ID: L1966:2410
Riksantikvarieämbetets ID: Eggvena 4:1
Sveriges runinskrifter: Vg152 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Herrljunga
Socken: Eggvena
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:2410