Runsten Vg152, L1960:1223, Österplana 4:1 i Götene, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg152, L1960:1223
Foto av Runsten Vg152, L1960:1223
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunnvar reste denna sten efter Kane, sin make, en mycket god tägn.

Visa originaltolkning och runtext

kunuar : resþi : stin : þani : eftiʀ : kana : bunta : sin : þegn harþa kuþan

kunuar : resþi : stin : þani : eftiʀ : kana : bunta : sin : þegn harþa kuþan

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (kopia av Vg 152), kalksten, 1,4 m hög, 0,7 m bred (N-S) och 0,08 m tjock. Runhöjd 9-10 cm. Inskrift på Ö sidan. På stenen finns två, möjligen tre älvkvarnar, 2-3 cm i diameter och 1 cm djupa. Inskriptionen lyder: " Gunnvar reste denna sten efter Kane, sin make, en mycket god tägn." (se även skiss i den scannade inventeringsboken). 23 m Ö om runstenen finns en hund- och hästbegravningsplats. Inom ett område på 5x3 m (N-S) finns sex gravvårdar i sandsten med djurens namn på (Moss, Ajaa, Bams - en trogen hund, Troja, Queen I, Queen II). Stenarna är 0,3x0,2 cm stora.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Österplana socken i Götene kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Park.

15 m NÖ om grindöppning.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Österplana socken eller Götene kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.624567
Longitud: 13.423495
Lämnings-ID: L1960:1223
Riksantikvarieämbetets ID: Österplana 4:1
Sveriges runinskrifter: Vg152 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Götene
Socken: Österplana
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:1223