Runsten Vg151, L1966:2408, Eggvena 2:1 i Herrljunga, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg151, L1966:2408
Foto av Runsten Vg151, L1966:2408
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Vifast reste denna sten efter Vive, en mycket god tägn.

Visa originaltolkning och runtext

: uifast : risþi : st(i)… … …ʀ : uifa : hrþa : kuþan : þegn :

: uifast : risþi : st(i)… … …ʀ : uifa : hrþa : kuþan : þegn :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs 1,35 m hög, 1,15 m bred vid basen (V-Ö) och 0,2 m tjock. Runhjöd 15-17 cm. Inskrift på den mot S vettande sidan. Stenen står löst uppställd och dess övre del hålls fast mot kyrkoväggen med en järnkrampa. Enligt Västergötlands runinskrifter är ristningen tydlig, djup och jämn och lyder:"Vifast reste denna sten efter Vive, en mycket god tägn."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eggvena socken i Herrljunga kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

0,5 m Ö om vapenhusets SV hörn på Eggvena kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Eggvena socken eller Herrljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.087382
Longitud: 12.893014
Lämnings-ID: L1966:2408
Riksantikvarieämbetets ID: Eggvena 2:1
Sveriges runinskrifter: Vg151 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Herrljunga
Socken: Eggvena
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:2408