Runsten Vg147, L1961:4644, Slöta 87:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg147, L1961:4644
Foto av Runsten Vg147, L1961:4644
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… sin fader …

Visa originaltolkning och runtext

[… faþþr : sin : gan…]

[… faþþr : sin : gan…]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 147), uppgift om. Enligt Västergötlands runinskrifter skall det i Slöta kyrka finnas två eller flera fragment av runstenar. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: " ... sin fader ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Slöta socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Slöta socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.113993
Longitud: 13.625409
Lämnings-ID: L1961:4644
Riksantikvarieämbetets ID: Slöta 87:1
Sveriges runinskrifter: Vg147, Vg148
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Slöta
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:4644