Runsten Vg140, L1961:9448, Velinga 48:1 i Tidaholm, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg140, L1961:9448
Foto av Runsten Vg140, L1961:9448
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… lät resa denna sten efter Äsgöt(?) …

Visa originaltolkning och runtext

… × let + risa × sten + þena + e(f)-iʀ esk(u)- -r…

… × let + risa × sten + þena + e(f)-iʀ esk(u)- -r…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 140), granit (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet "gråblå, skiffrig bergart"), 1,75 m hög, 0,55 m bred (N-S) och 0,2 m tjock. Stenens ristningssida vetter åt Ö. Den har på nedre halvan en böjd runslinga utmed stenens kanter. Innanför runslingan och på stenens övre halva finns fragment av figurristningar. Runslingan är 11-14 cm bred och ristningen är mycket grund. Genom stenen, ungefär i mitten, har en järnsprint slagits. Ristningen är imålad (1985). Stenen står uppställd i ett ca 1,5m brett kallmurat parti i den branta vägbanken och är delvis dold av vägdikets vegetation samt en mindre ask som växer tätt inpå stenens baksida (1985). Enligt Vsätergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... lät resa denna sten efter Äsgöt(?) ..." Uppmålad 1970.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Velinga socken i Tidaholms kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Brant vägbank.

Ca 3 m V om väg (N-S), 5 m SSÖ om tomthörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Velinga socken eller Tidaholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.134917
Longitud: 13.929699
Lämnings-ID: L1961:9448
Riksantikvarieämbetets ID: Velinga 48:1
Sveriges runinskrifter: Vg140 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tidaholm
Socken: Velinga
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:9448