Runsten Vg138, L1961:9673, Vårkumla 1:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg138, L1961:9673
Foto av Runsten Vg138, L1961:9673
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Här ligger far och son, de två. Hedin och Enar, de hette så.

Visa originaltolkning och runtext

+ hær ⁓ liggia ⁓ faþhar ⁓ tuer ⁓ ¶ hiþinn ⁓ ok (⁓) enarr ⁓ hæto ⁓ þer +

+ hær ⁓ liggia ⁓ faþhar ⁓ tuer ⁓ ¶ hiþinn ⁓ ok (⁓) enarr ⁓ hæto ⁓ þer +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 139), gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet rödgrå granit med röd ytpatina), 1,6 m hög, 0,75 m bred och 0,15 m tjock. Runhöjd 10-11 cm. Ristningen vetter mot S. I vapenhuset finns en medeltida gravsten med runor i relief. Enligt excerpt finns en runsten inmurad i S kyrkväggens grund. Runstenen står på sin nuvarande plats sedan 1938 och har tidigare suttit inmurad i Vårkumla kyrka. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... göt(?) reste denna sten efter Gudmund, sin fader, Ruggas(?) son, en mycket god (man)." Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vårkumla socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

2 m S om långhuset, 0,75 m Ö om vapenhusets Ö vägg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vårkumla socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.073268
Longitud: 13.559453
Lämnings-ID: L1961:9673
Riksantikvarieämbetets ID: Vårkumla 1:1
Sveriges runinskrifter: Vg138, Vg139
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Vårkumla
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:9673