Runsten Vg136, L1962:5308, Kinneved 43:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg136, L1962:5308
Foto av Runsten Vg136, L1962:5308
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… satte denna sten … Seve, sina bröder, … god.

Visa originaltolkning och runtext

…(u)b- sati : stein : þen- …-- : s(i)fa : bryþr -in- … …-þa

…(u)b- sati : stein : þen- …-- : s(i)fa : bryþr -in- … …-þa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 136), gnejs, 2,3 m hög, 0,95 m bred (SV-NÖ), 0,35 m tjock. Inskrift på stenens NV sida. Runhöjd 12-14 cm. Ovanligt djupt huggna och tydliga runor. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... satte denna sten (efter ... och) Seve, sina bröder, (mycket) goda (män)."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kinneved socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Närmast plan moränmark. Hagmark, betesmark.

2 m V om åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kinneved socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.071463
Longitud: 13.490052
Lämnings-ID: L1962:5308
Riksantikvarieämbetets ID: Kinneved 43:1
Sveriges runinskrifter: Vg136 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Kinneved
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5308