Runsten Vg133, L1961:491, Marka 5:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg133, L1961:491
Foto av Runsten Vg133, L1961:491
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Stentore(?), Sidas(?) son, reste denna sten efter Sven, sin broder.

Visa originaltolkning och runtext

----þuriʀ : s(i)-u : su- raisþi · stin · þisi · -ftiʀ · suin · (b)(r)uþur · sin ·

----þuriʀ : s(i)-u : su- raisþi · stin · þisi · -ftiʀ · suin · (b)(r)uþur · sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 133), röd gnejs, 2,5 m hög, 1,0 m bred och 0,3 m tjock (ÖSÖ). Runhöjd 13 cm. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "[Sten]tore(?), Sidas(?) son, reste denna sten efter Sven, sin broder."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Marka socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkermark, i svag sluttning mot SSV.

1 m ÖSÖ om ägogräns, 95 m NNÖ om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Marka socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.159452
Longitud: 13.483463
Lämnings-ID: L1961:491
Riksantikvarieämbetets ID: Marka 5:1
Sveriges runinskrifter: Vg133 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Marka
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:491