Runsten Vg122, L1963:6243, Barne-Åsaka 87:1 i Essunga, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg122, L1963:6243
Foto av Runsten Vg122, L1963:6243
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Björn reste denna sten efter Tjod, sin bolagsman. Gud hjälpe … själ och den heliga sankta Maria.

Visa originaltolkning och runtext

: biurn : rsþi : stin : þinsi : ifti(r) : þiuþ : filuk:a : sia : kuþ : ialbi : … : sunl : ok : su : kilka : sata marki

: biurn : rsþi : stin : þinsi : ifti(r) : þiuþ : filuk:a : sia : kuþ : ialbi : … : sunl : ok : su : kilka : sata marki

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, kopia, 2,55 m hög, 1 m bred (Ö-V) och 0,25 m tjock. Runor åt N. På baksidan av stenen är inristat: "Kopia av runsten Förd från Lekåsa 1792 Tham Skänkt av Ernst Daren 1981". Originalet (Vg 122, Bjärka 10:1) finns idag på Dagsnäs, förd dit av Per Tham 1792 från Abrahamstorp i Barne-Åsaka där den använts som pall att klappa kläder på. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften på originalet: "Björn reste denna sten efter Tjod, sin bolagsman. Gud hjälpe (hans) själ och den heliga Sankta Maria."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Barne-Åsaka socken i Essunga kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:5 m ÖSÖ om hembygdsgårds Ö gavel, 16 m NNÖ om skolgårdsparkering.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Barne-Åsaka socken eller Essunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.156556
Longitud: 12.832242
Lämnings-ID: L1963:6243
Riksantikvarieämbetets ID: Barne-Åsaka 87:1
Sveriges runinskrifter: Vg122 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Essunga
Socken: Barne-Åsaka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:6243