Runsten Vg122, L1963:2738, Barne-Åsaka 98:1 i Essunga, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg122, L1963:2738
Foto av Runsten Vg122, L1963:2738
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Björn reste denna sten efter Tjod, sin bolagsman. Gud hjälpe … själ och den heliga sankta Maria.

Visa originaltolkning och runtext

: biurn : rsþi : stin : þinsi : ifti(r) : þiuþ : filuk:a : sia : kuþ : ialbi : … : sunl : ok : su : kilka : sata marki

: biurn : rsþi : stin : þinsi : ifti(r) : þiuþ : filuk:a : sia : kuþ : ialbi : … : sunl : ok : su : kilka : sata marki

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, plats för. Enligt excerpter skall en runsten ha legat på gården Abrahamstorp i Barne-Åsaka efter att ha hämtats från en plats vid en bäck. Denna sten står numera (flyttad 1792) på Dagnäs i Bjärka socken. En kopia är uppsatt vid hembygdsgården (Se Barne-Åsaka 87:1)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Barne-Åsaka socken i Essunga kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Barne-Åsaka socken eller Essunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.15905
Longitud: 12.807595
Lämnings-ID: L1963:2738
Riksantikvarieämbetets ID: Barne-Åsaka 98:1
Sveriges runinskrifter: Vg122 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Essunga
Socken: Barne-Åsaka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2738