Runsten Vg122, L1963:2393, Bjärka 10:1 i Skara, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg122, L1963:2393
Foto av Runsten Vg122, L1963:2393
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Björn reste denna sten efter Tjod, sin bolagsman. Gud hjälpe … själ och den heliga sankta Maria.

Visa originaltolkning och runtext

: biurn : rsþi : stin : þinsi : ifti(r) : þiuþ : filuk:a : sia : kuþ : ialbi : … : sunl : ok : su : kilka : sata marki

: biurn : rsþi : stin : þinsi : ifti(r) : þiuþ : filuk:a : sia : kuþ : ialbi : … : sunl : ok : su : kilka : sata marki

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 122), 2,5 m hög, 1,05 m bred och 0,2 m tjock av röd-grå granithäll. Runhöjd 11-17 cm. Ristningen vätter mot SSÖ. På runstenens baksida står: "FÖRD FRÅN LEKÅSA 1792 AF THAM" (en kopia står numera på den ursprungliga platsen, Barne-Åsaka 87:1). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Björn reste denna sten efter Tjod, sin bolagsman. Gud hjälpe (hans) själ och den heliga Sankta Maria." Uppmålad 1979.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjärka socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SSV om åssträckning (NV-SÖ), (kallad Långehallsbacken) på låg avsats.

5 m NV om vägkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bjärka socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.289052
Longitud: 13.48889
Lämnings-ID: L1963:2393
Riksantikvarieämbetets ID: Bjärka 10:1
Sveriges runinskrifter: Vg122 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skara
Socken: Bjärka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2393