Runsten Vg115, L1962:2502, Grästorp 5:2 i Grästorp, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg115, L1962:2502
Foto av Runsten Vg115, L1962:2502
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tora gjorde detta minnesmärke efter Germund, sin make, en mycket god tägn, Fridlevs broder.

Visa originaltolkning och runtext

· þura · karþi · kubl · þa(u)si · aftiʀ · kiʀmut · uar · sin · harþa · kuþon þagn · bruþur · fri(l)ifs

· þura · karþi · kubl · þa(u)si · aftiʀ · kiʀmut · uar · sin · harþa · kuþon þagn · bruþur · fri(l)ifs

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 115), gnejs, 2,35 m hög, 0,75 m bred och 0,5 m tjock. Runhöjden är 7-14 cm. Inskriften mot SV. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tora gjorde detta minnesmärke efter Germund, sin make, en mycket god tägn, Fridlevs broder." Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grästorp socken i Grästorps kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sluttning av bergrygg. Skogsmark, blandskog, mestadels löv.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Grästorp socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.33558
Longitud: 12.690927
Lämnings-ID: L1962:2502
Riksantikvarieämbetets ID: Grästorp 5:2
Sveriges runinskrifter: Vg115 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Grästorp
Socken: Grästorp
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:2502