Runsten Vg114, L1963:2222, Bjärby 3:1 i Grästorp, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg114, L1963:2222
Foto av Runsten Vg114, L1963:2222
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tore reste denna sten efter Toke, sin broder, en mycket god ung man.

Visa originaltolkning och runtext

· þuri : risþi : stin : þonsi : ift- : tuka : bruþur : sin : harþa : kuþan : trik :

· þuri : risþi : stin : þonsi : ift- : tuka : bruþur : sin : harþa : kuþan : trik :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 114), gnejs, 2,5 m hög, 0,6 m bred och 0,3 m tjock. Runhöjd 12-14 cm. Inskriften mot VSV. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tore reste denna sten efter Toke, sin broder, en mycket god ung man." Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjärby socken i Grästorps kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack lermark intill vattendrag. Åker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bjärby socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.344712
Longitud: 12.705807
Lämnings-ID: L1963:2222
Riksantikvarieämbetets ID: Bjärby 3:1
Sveriges runinskrifter: Vg114 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Grästorp
Socken: Bjärby
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2222