Runsten Vg113, L1963:2305, Bjärby 16:1 i Grästorp, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg113, L1963:2305
Foto av Runsten Vg113, L1963:2305
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Dag reste denna sten efter Björn, (sin) frände, en mycket god tägn.

Visa originaltolkning och runtext

takh : risþi : stn : þaisi : ʀfti : burn : frita : harþa : kuþih : þikn :

takh : risþi : stn : þaisi : ʀfti : burn : frita : harþa : kuþih : þikn :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 113), gnejs, 2,5 m hög, 0,5 m bred och 0,4 m tjock. Runhöjd 14 cm. Inskriften mot SÖ. De båda lodrätta runradernas inre ramlinjer bildar skaft till ett hammartecken. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Dag reste denna sten efter Björn, (sin) frände, en mycket god tägn." Uppmålad -65, -90.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjärby socken i Grästorps kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Lermark intill bäckravin. Åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bjärby socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.335215
Longitud: 12.699855
Lämnings-ID: L1963:2305
Riksantikvarieämbetets ID: Bjärby 16:1
Sveriges runinskrifter: Vg113 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Grästorp
Socken: Bjärby
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2305