Runsten Vg112, L1960:789, Ås 8:1 i Grästorp, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg112, L1960:789
Foto av Runsten Vg112, L1960:789
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tore reste denna sten efter Karl, sin bolagsman, en mycket duktig, ung man.

Visa originaltolkning och runtext

þuri : risþi : stn : þonsi : efti : karl · sin : fʀ:la(k)(a) : (h)rþa : kuþon (t)rʀk ·

þuri : risþi : stn : þonsi : efti : karl · sin : fʀ:la(k)(a) : (h)rþa : kuþon (t)rʀk ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 112), gnejs, 2,75 m lång (liggande), 0,30-0,35 m bred. Runhöjd 6-11 cm. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tore reste denna sten efter Karl, sin bolagsman, en mycket duktig, ung man." Enligt Västergötlands runinskrifter stämmer inskriften överens med inskriften på runstenen Dr 127 från Jylland. Troligtvis rör det sig om samma Tore och Karl men runstenarna är tillverkade av olika runristare. Uppmålad 1971.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ås socken i Grästorps kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Lövskogsbevuxen moränsås. Kyrkomur.

Runstenen är inmurad i N muren av Ås kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ås socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.374108
Longitud: 12.660569
Lämnings-ID: L1960:789
Riksantikvarieämbetets ID: Ås 8:1
Sveriges runinskrifter: Vg112 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Grästorp
Socken: Ås
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:789