Runsten Vg11, L1962:9261, Leksberg 15:1 i Mariestad, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg11, L1962:9261
Foto av Runsten Vg11, L1962:9261
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tore skorpa reste denna sten efter sin son Kättil.

Visa originaltolkning och runtext

þorir × skurba × raisti × stin : þino : ift(i)(r) [:] (k)(i)til × sun : sin

þorir × skurba × raisti × stin : þino : ift(i)(r) [:] (k)(i)til × sun : sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 11), granit, 2,95 m hög, 0,95 m bred (N-S) och 0,44 m tjock. Toppformig. Runhöjd 11-13 cm. Ristningen vetter mot S. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tore skorpa reste denna sten efter sin son Kättil." Uppmålad 1979 och 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Leksberg socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sydsluttning utanför kyrkogårdsmuren.

20 m SSÖ om kyrkogårdsmur, 15 m NÖ om elledning.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Leksberg socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.683219
Longitud: 13.813709
Lämnings-ID: L1962:9261
Riksantikvarieämbetets ID: Leksberg 15:1
Sveriges runinskrifter: Vg11 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Mariestad
Socken: Leksberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:9261