Runsten Vg106, L1962:9243, Leksberg 33:1 i Mariestad, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg106, L1962:9243
Foto av Runsten Vg106, L1962:9243
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… göra minnesmärket efter Tora, sin moder …

Visa originaltolkning och runtext

… …a : kubl : iftiʀ :· þoru · moþur : s… …

… …a : kubl : iftiʀ :· þoru · moþur : s… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 106), gnejs, 1,15 m hög, 0,45 m bred och 0,2 m tjock. Runhöjd 7-12 cm. Ristningen återfinns på stenens sida. På framsidan finns en delvis bortflagrad bildristning föreställande en ansiktsmask i Mammenstil. Påträffades 1949 i samband med grävningsarbeten. Platsen där stenen är funnen är markerad med ett X på fotokartan, ca 40 m ÖNÖ om brygghuset, mellan boningshuset och gårdsvägen. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... göra minnesmärket efter Tora, sin moder ..." Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Leksberg socken i Mariestad kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:20 m VNV om husknut.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Leksberg socken eller Mariestad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.66437
Longitud: 13.81223
Lämnings-ID: L1962:9243
Riksantikvarieämbetets ID: Leksberg 33:1
Sveriges runinskrifter: Vg106 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Mariestad
Socken: Leksberg
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:9243