Runsten Vg103, L1962:5662, Håle 14:2 i Grästorp, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg103, L1962:5662
Foto av Runsten Vg103, L1962:5662
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ödkel och Sven gjorde detta kummel efter Åsgöt sin fader, en god tägn.

Visa originaltolkning och runtext

: auþkil : uk : suin : karþu : kuml : þusi : ʀftiʀ : oskut : hlu : faþur :: sin : kuþan : þʀkn :

: auþkil : uk : suin : karþu : kuml : þusi : ʀftiʀ : oskut : hlu : faþur :: sin : kuþan : þʀkn :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 103), gnejs, 1,45 m hög, 0,4 m bred (N-S) och 0,15-0,4 m tjock. Runhöjd 12-16 cm. Inskrift på den mot Ö vettande tämligen släta sidan och på den mot N vettande kanten. Djupt och väl huggna runor. Står på platsen för Håle gamla kyrka som revs 1883. Står rest vid sidan av runstenen Vg 102 (Håle 14:3). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Ödkel och Sven gjorde detta minnesmärke efter Åsgöt 'hlu', sin fader, en god tägn." Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håle socken i Grästorps kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränhöjd. Tomtmark.

På N delen av ödekyrkogård på en oval höjd, intill och Ö om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Håle socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.379958
Longitud: 12.784797
Lämnings-ID: L1962:5662
Riksantikvarieämbetets ID: Håle 14:2
Sveriges runinskrifter: Vg103 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Grästorp
Socken: Håle
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5662