Runsten Vg102, L1962:5648, Håle 14:3 i Grästorp, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg102, L1962:5648
Foto av Runsten Vg102, L1962:5648
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Åsgöt reste denna sten efter Ödkel, sin fader, en mycket god tägn.

Visa originaltolkning och runtext

oskutr × risþi × stin × þonsi × iftiʀ × uþkitil × faþur × sin × harþa × kuþan þikn

oskutr × risþi × stin × þonsi × iftiʀ × uþkitil × faþur × sin × harþa × kuþan þikn

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 102), gnejs, 2,2 m hög, 0,7 m bred (N-S) och 0,3-0,55 m tjock. Runhöjd 9-10 cm. Inskrift på den mot Ö vettande tämligen släta sidan. Tidigare satt denna runsten i Håle gamla kyrkas yttre norra vägg. Kyrkan revs 1883. Står rest vid sidan av runstenen Vg 103 (Håle 14:2). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Åsgöt reste denna sten efter Ödkel, sin fader, en mycket god tägn." Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håle socken i Grästorps kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränhöjd. Tomtmark.

På N delen av ödekyrkogård på en oval höjd, intill och Ö om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Håle socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.379891
Longitud: 12.784806
Lämnings-ID: L1962:5648
Riksantikvarieämbetets ID: Håle 14:3
Sveriges runinskrifter: Vg102 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Grästorp
Socken: Håle
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5648