Runsten Vg100, L1962:1161, Flo 10:1 i Grästorp, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg100, L1962:1161
Foto av Runsten Vg100, L1962:1161
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Alver reste detta kummel efter Tore, sin broder.

Visa originaltolkning och runtext

·:: aluiʀ : rsþi : kuml : þusi ⁓ ʀftʀ : þori : brþur : sin :

·:: aluiʀ : rsþi : kuml : þusi ⁓ ʀftʀ : þori : brþur : sin :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 100) av gnejs, 2 m hög, 0,48-1,11 m bred och 0,20-0,31 m tjock. Runorna är 14-16 cm höga. Inskriften är vänd mot Ö. Över inskriften är ristat ett kors, vars vågräta armar är 35 cm och lodräta armar 37 cm. De är 6-7 cm breda. Stenen är lavbevuxen. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Alver reste detta minnesmärke efter Tore, sin broder." Uppmålad 1971.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Flo socken i Grästorps kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

10 m SSV om SV hörnet av kyrkans långhus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Flo socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.335093
Longitud: 12.567673
Lämnings-ID: L1962:1161
Riksantikvarieämbetets ID: Flo 10:1
Sveriges runinskrifter: Vg100 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Grästorp
Socken: Flo
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:1161