Runsten Vg1, L1963:2078, Berg 31:1 i Skövde, Västra Götaland
Foto av Runsten Vg1, L1963:2078
Foto av Runsten Vg1, L1963:2078
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… rista dessa stenar …

Visa originaltolkning och runtext

[… …rka : steina · iuesi …]

[… …rka : steina · iuesi …]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ca 1.2x0.7 m. Runstenen är försvunnen sedan lång tid tillbaka. Förmodad inskrift enligt Västergötlands runinskrifter: "...rista dessa stenar..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Berg socken i Skövde kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Kyrkogårds södra stiglucka (borta).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Berg socken eller Skövde kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.499527
Longitud: 13.773686
Lämnings-ID: L1963:2078
Riksantikvarieämbetets ID: Berg 31:1
Sveriges runinskrifter: Vg1 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skövde
Socken: Berg
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2078