Runsten Västra Strömonumentet eller Tulestenarna, DR334, L1988:7446, Västra Strö 2:4 i Eslöv, Skåne
Foto av Runsten Västra Strömonumentet eller Tulestenarna, DR334, L1988:7446
Foto av Runsten Västra Strömonumentet eller Tulestenarna, DR334, L1988:7446
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Fader lät hugga dessa runor efter Assur, sin broder, som norrut blev död i viking.

Visa originaltolkning

faþiʀ : lit : hukua : runaʀ : þisi : uftiʀ : osur : bruþur : sin : is : nur : uarþ : tuþr : i : uikiku :

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,9 m h, 1,8 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,9-1,1 m tj. Runslinga åt SSÖ med 13 cm h runor. Imålad med rött. Åkerholmen, på vilken fornlämningen är belägen, är ca 25x15 m (NÖ-SV). Nära kringodlad. Restaureringar 1932 och 1951.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Strö socken i Eslövs kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsatshörn av flack, svagt S-sluttande moränrygg (NNÖ-SSV). Impediment i åkermark.

I S delen av RAÄ-nr Västra Strö 2:1 och 3 m VSV om RAÄ-nr Västra Strö 2:3.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västra Strö socken eller Eslöv kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.875962
Longitud: 13.243046
Lämnings-ID: L1988:7446
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Strö 2:4
Sveriges runinskrifter: DR334
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Västra Strömonumentet eller Tulestenarna
Län: Skåne
Kommun: Eslöv
Socken: Västra Strö
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:7446