Runsten Västra Nöbbelövstenen, DR278, L1989:8238, Västra Nöbbelöv 2:1 i Skurup, Skåne
Foto av Runsten Västra Nöbbelövstenen, DR278, L1989:8238
Foto av Runsten Västra Nöbbelövstenen, DR278, L1989:8238
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Toke reste denna sten efter Ödke, sin broder, en mycket god [tägn].

Visa originaltolkning

: tuki : risþi : stin : þainsi : iftiʀ : auþka : bruþur : sin : harþa : kuþan : ¶ ----

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 2,3 m h, 1 m br (N-S) och 0,35 m tj. Inskrift på V sidan: "Toki : risti : stin : thainsi : iftir : Authka : bruthur : sin : hartha : kufha (trik)". Tolkning: "Toke ristade denna sten efter Åke (?) sin broder en mäkte förnäm (man)".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Nöbbelöv socken i Skurup kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:5 m S om kyrkomur och 3 m Ö om gräskant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västra Nöbbelöv socken eller Skurup kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.434869
Longitud: 13.617109
Lämnings-ID: L1989:8238
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Nöbbelöv 2:1
Sveriges runinskrifter: DR278
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Västra Nöbbelövstenen
Län: Skåne
Kommun: Skurup
Socken: Västra Nöbbelöv
Riksantikvarieämbetets information: » L1989:8238