Runsten Vårdsätrastenen, U899, L1941:3161, Uppsala 420:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten Vårdsätrastenen, U899, L1941:3161
Foto av Runsten Vårdsätrastenen, U899, L1941:3161
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorgísl och Gísl lät resa stenen till minne av Sveinn, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

þorkisl × auk × kisl × litu × raisa × stain × iftiʀ × suain fa-… × sin

þorkisl × auk × kisl × litu × raisa × stain × iftiʀ × suain fa-… × sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit 1,9 m h, 1,3 m br vid basen, 1,45 vid mittenuppåt ca 0,5 m br vid toppen (N-S) och 0,15-0,25 m tj. Ristningen vetter mot Ö. Runhöjden 6-8 cm. 0,5 m Ö om runstene är en jordfast sten 1,35x15x0,3 m st med en avvägningssix. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränavlagring till lerdal. Åkerren intill dikesren.

5 m V om vägkant, 30 m S om åkerhörn, 2 m Ö om älvkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.798895
Longitud: 17.610963
Lämnings-ID: L1941:3161
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 420:1
Sveriges runinskrifter: U899 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Vårdsätrastenen
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3161