Runsten Vaksalastenen, U961, L1941:4080, Vaksala 108:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten Vaksalastenen, U961, L1941:4080
Foto av Runsten Vaksalastenen, U961, L1941:4080
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Hylia(?) lät resa denna sten till minne av Ketilbjǫrn, hans fader; och Rúnfríðr till minne av (sin) husbonde, och Ígulfastr ordnade (den), och Œpir."

Visa originaltolkning och runtext

h(u)(l)-a + lit + raisa stain + þina at kitilbiarn ' faþur ' sin + auk runfriþ ' at ' bonta ' auk ihulfastr ' riþ ' in ' ubiʀ

h(u)(l)-a + lit + raisa stain + þina at kitilbiarn ' faþur ' sin + auk runfriþ ' at ' bonta ' auk ihulfastr ' riþ ' in ' ubiʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av gråsten, 1,9 m h 2,25 m br. (NÖ-SV); 23 m SV om vägkant (ÖSÖ-VNV). B: Runsten, av gråsten, 1,9 m h 2,25 m br (NÖ-SV) och 0,35 m tj. Rirnet avslaget samt större delen av NÖ kanten. Stenen står omedelbart intill och NV om ett 2,5 m st flyttblock. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:3 m SÖ om vägkant (NÖ-SV); 23 m SV om vägkant (ÖSÖ-VNV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.878397
Longitud: 17.682597
Lämnings-ID: L1941:4080
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 108:1
Sveriges runinskrifter: U961 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Vaksalastenen
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4080