Runsten Uringestenen, Sö298, L2017:4142, Grödinge 226:1 i Botkyrka, Stockholm
Foto av Runsten Uringestenen, Sö298, L2017:4142
Foto av Runsten Uringestenen, Sö298, L2017:4142
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hör och Karl och Sighjälm och Vihjälm/Vighjälm och Kåre lät resa denna sten efter Vigmar, sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

× haur + nuk + karl + auk + sihia--r + auk + uihialmr + auk + kare + (l)--- -aisa + stain + þina + aftʀ + uihmar + faþr + sin +

× haur + nuk + karl + auk + sihia--r + auk + uihialmr + auk + kare + (l)--- -aisa + stain + þina + aftʀ + uihmar + faþr + sin +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2,30 m h, 1,80 m br och 0,1-0,3 m tj. Granit. Runslingansbredd varierar mellan 0,12-0,15 m. Runslingan och det inristadekorset äro ifyllda med rödbrun färg. Se bild i boken. Nr 63Runsten, bel 450 m NÖ om Sandsborg, 2 m N om landsvägenGrödinge-Västerhaninge (1939 flyttad utefter landsvägen ca 15 m iostlig riktning) :2,20 m h, 1,25-2,37 m br. Inskriften: Håur(?)och Karl och Sighjälm och Vihjälm och Kåre läto resa denna stenefter Vigmar sin fader. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grödinge socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack sandmark. Skogsmark (gles tallskog)

Ca 7 m Ö om körvägs-anslutning (N-S) till landsväg, 2 m N omlandsväg

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Grödinge socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.127972
Longitud: 17.912944
Lämnings-ID: L2017:4142
Riksantikvarieämbetets ID: Grödinge 226:1
Sveriges runinskrifter: Sö298 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Uringe malm
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Halvdan
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Uringestenen
Län: Stockholm
Kommun: Botkyrka
Socken: Grödinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4142