Runsten UNOR2003;23, L2013:2332, Vada 112 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten UNOR2003;23, L2013:2332
Foto av Runsten UNOR2003;23, L2013:2332
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ólaug lät resa stenen till minne av Holmi, hennes son.

Visa originaltolkning och runtext

ulauh × lit × rita × stain × iftiʀ hulma sun sin

ulauh × lit × rita × stain × iftiʀ hulma sun sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,97 m hög, 0,73 m bred och ca 0,40 m tjock, fullständigt bevarad. Rest i nuvarande läge med ristningsytan åt S. Inskriften är mycket väl huggen med jämna smala linjer. Rundjuret biter sig själv över halsen. Den långdragna djurkroppen följer stenens kontur och svansen böjer upp mitt på ristningsytan och slutar just under ett kors högst upp på stenen. Inskriften i översättning: "Olög lät resa stenen efter Holme, sin son". Påträffad på ursprunlig plats (Vada 113) i åker år 2002. Gamla kartor visar att en väg gått förbi platsen, strax V om gravfältet Vada 26:1. (Dnr 322-3268-2004).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vada socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vid åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vada socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.557338
Longitud: 18.18575
Lämnings-ID: L2013:2332
Riksantikvarieämbetets ID: Vada 112
Sveriges runinskrifter: UNOR2003;23 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vada
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:2332