Runsten UNOR1997;27A, L1941:3225, Uppsala 543:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten UNOR1997;27A, L1941:3225
Foto av Runsten UNOR1997;27A, L1941:3225
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

…iun · t… …iks…

…iun · t… …iks…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, U NOR1997;27A, av kvartsrik granit, ca 0,85x0,5 m st och 0,15-0,53 m tj. Ornamentik i uppländsk runstensstil med ett profilförsett rundjurshuvud med långsmalt öga. 2 skriftband med sammanlagt 7 runor, möjligen rester av ytterligare 1 eller 2. (Anmälan 1996)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:V strandkanten av konstruerad landtunga S om Ulva såg. /1996

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.912585
Longitud: 17.576272
Lämnings-ID: L1941:3225
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 543:1
Sveriges runinskrifter: UNOR1997;27A (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3225