Runsten Ugglumhällen, Vg19, L1962:3511, Gösslunda 4:2 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Ugglumhällen, Vg19, L1962:3511
Foto av Runsten Ugglumhällen, Vg19, L1962:3511
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

tua : rʀbur · fuen : þua : is(ʀ) [· ʀ…r] : þuaʀnu : ʀtbrhakr : taiʀ

tua : rʀbur · fuen : þua : is(ʀ) [· ʀ…r] : þuaʀnu : ʀtbrhakr : taiʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 19), sandsten, 1,25 m l (synlig del) och 0,5 m br. De tydligt huggna runorna kan tills vidare inte tydas. Runhöjden är 7-10 cm.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gösslunda socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränbundet bergkrön. Kyrkogård.

Runstenen är inmurad som takhäll över Gösslunda kyrkas södra portal.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gösslunda socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.550756
Longitud: 13.082715
Lämnings-ID: L1962:3511
Riksantikvarieämbetets ID: Gösslunda 4:2
Sveriges runinskrifter: Vg19 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Ugglumhällen
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Gösslunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:3511