Runsten UFv1993;235, L1941:2101, Torsvi 25:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten UFv1993;235, L1941:2101
Foto av Runsten UFv1993;235, L1941:2101
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Djarfr …

Visa originaltolkning och runtext

… tirf(ʀ) …-…urs-…

… tirf(ʀ) …-…urs-…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 95x35x23 cm. I stenens ena kant kunde ett 10-tal runor iaktagas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Torsvi socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gårdsplan.

Omedelbart intill och NÖ om husvägg (flygelbyggnad).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Torsvi socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.48963
Longitud: 17.32291
Lämnings-ID: L1941:2101
Riksantikvarieämbetets ID: Torsvi 25:1
Sveriges runinskrifter: UFv1993;235 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Torsvi
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2101