Runsten UFv1993;231, L2013:3156, Frösunda 161 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten UFv1993;231, L2013:3156
Foto av Runsten UFv1993;231, L2013:3156
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

<hulr-...> … Bjǫrn/...-bjǫrn de lät göra detta landmärke till minne av Fulnir, deras far.

Visa originaltolkning och runtext

hu(l)r-… … bi(e)r-/…bi(e)r- × þir l(i)tu kira · (m)-rki · iftiʀ × fu(l)n(e) · faþur · sin

hu(l)r-… … bi(e)r-/…bi(e)r- × þir l(i)tu kira · (m)-rki · iftiʀ × fu(l)n(e) · faþur · sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U Fv1993;231, av grå och brunaktig grovkorning granit med inslag av kvartskristaller. Längden är 143 cm, största bredd 93 cm och tjockleken 13 till 19 cm. Runerna är ristade i ett inskriftsband längs stenens kanter. Ristningsytan innanför runslinga upptas av en ormslinga samt ett kors flankerat av fyra triquetror. Stenen saknar rotparti och är mycket tunn. Sannolikt har den inte varit rest utan lagd på en grav på kyrkogården.
Inskrift: 'hulr-... Björn (el. ... björn), de läto göra minnesmärket efter Fulner(?), sin fader'.
Runstenens fyndplats, se Frötuna 165. (Annan inventering 2017)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Frösunda socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Frösunda socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.621475
Longitud: 18.16722
Lämnings-ID: L2013:3156
Riksantikvarieämbetets ID: Frösunda 161
Sveriges runinskrifter: UFv1993;231 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Frösunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:3156