Runsten UFv1990;32B, L1943:5307, Funbo 195:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten UFv1990;32B, L1943:5307
Foto av Runsten UFv1990;32B, L1943:5307
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Staki(?) och Þjalfi lät hugga denna sten till minne av Hemingr, deras far.

Visa originaltolkning och runtext

staki auk · þi-fi · litu · rist- · stain · þi-a · i-tir · himik + faþur × sin ·

staki auk · þi-fi · litu · rist- · stain · þi-a · i-tir · himik + faþur × sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av grå granit. Höjd 2,00 m, bredd NNV-SSÖ vid fotändan omedelbart nedanför ristningen 0,90 m, tjocklek vid basen 0,55 m.Runornas höjd 6-8 cm. Ristningen vetter mot V och är målad med grön färg. Runstenen står i NV kanten av gravfältet n:o 8 och är rest dit år 1961. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-sluttning av moränhöjd. Ängmark. Beväxt med små granar och buskar.

10 m NÖ om den gamla landsvägen (NV-SÖ) och 11 m ÖSÖ om åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Funbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.856305
Longitud: 17.824592
Lämnings-ID: L1943:5307
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 195:1
Sveriges runinskrifter: UFv1990;32B (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5307