Runsten UFv1988;243, L1941:2753, Uppsala 97:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten UFv1988;243, L1941:2753
Foto av Runsten UFv1988;243, L1941:2753
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A … …-bjǫrn/Bjǫrn och Þóra hade … ristat(?) … §B …

Visa originaltolkning och runtext

§A … …-biarn ' uk ' þora ' litu · … …- ri-… … §B uaþ…

§A … …-biarn ' uk ' þora ' litu · … …- ri-… … §B uaþ…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, del av, av grå och röd granit, 1,1 m h, 1,4 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,6 m tj. Ristningen vetter åt SSÖ. På Ö sidan finns trerunor. Runhöjd 5-8 cm. Stenen utgör basen av en större sten. Runstenen påträffades den 16 dec 1959 i schaktmassor inom akademiskasjukhusets område. Stenen har troligen ingått i något medeltida grundmurverk inom Uppsala stads gamla kärnområde, (ev kv klostret). Stenen flyttades omedelbart till Upplandsmuseet och restes på sin nuvarande plats sommaren 1960. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark i stadscentrum.

1 m S om åränna och 1 m SÖ om husknut.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.859141
Longitud: 17.634549
Lämnings-ID: L1941:2753
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 97:1
Sveriges runinskrifter: UFv1988;243 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2753