Runsten UFv1983;228, L2014:7795, Sankt Per 250:1 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten UFv1983;228, L2014:7795
Foto av Runsten UFv1983;228, L2014:7795
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Nesbjörn lät resa denna sten till minne av hans son Óleifr. Här ska stenen stå på...

Visa originaltolkning och runtext

× nesbiurn : (l)it : raisa : sta-n : þensa : eftiʀ : (o)laif : sun : sin : hiar : skal : stanta : stain · a : l(a)(i)…au…

× nesbiurn : (l)it : raisa : sta-n : þensa : eftiʀ : (o)laif : sun : sin : hiar : skal : stanta : stain · a : l(a)(i)…au…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av glimmerik gnejs, 2,6 m lång, 1,75 m br (vid basen 0,8m) och 0,3 tj. Ristningsytan upptar 1,7x1,5 m och runhöjden är8-10 cm. Inskriften har tolkats till: Näsbjörn lät resa dennasten efter Olev, sin son. Här skall stenen stå på... (runorna ärhär oläsliga. Runstenen som vid upptäckten år 1982låg medristningsytan nedåt strax under markytan i åkern placerades iskogsbrynet ca 50 m NÖ om fyndplatsen. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sankt Per socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkermark

8 m V om ett nyrensat åkerdike samt mellan tvåkraftledningsstolpar, 35 steg från den norra stolpen och 42 stegfrån den södra

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sankt Per socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.646846
Longitud: 17.647038
Lämnings-ID: L2014:7795
Riksantikvarieämbetets ID: Sankt Per 250:1
Sveriges runinskrifter: UFv1983;228 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Sankt Per
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:7795