Runsten UFv1980;237, L1941:4717, Östuna 8:5 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten UFv1980;237, L1941:4717
Foto av Runsten UFv1980;237, L1941:4717
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Bjǫrn/…-bjǫrn och … <…-husa> deras mamma.

Visa originaltolkning och runtext

… biarn ' uk … …-husa ' moþur sin

… biarn ' uk … …-husa ' moþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Stensättning, rund, ca 8 m diam fylld, ca 0,5 m h, delvis övertorvad gropig och ojämn yta med talrika stenar 0,2-0,5 m st. Endel sten påförd i sen tid. Ca 5 m S 20cg Ö om nr 1 är 2) Hög, ca7 m diam, 0,8 m h, överrtorvad något grynig ovanpå. Ca 25 m S 30cg Ö om nr 2 är 3) Hög ca 7 m diam, 0,8 m h, övertorvad. Ca 30 m Ö10cg N om nr 3 är 4) Stensättning, (?) rund ca 4,0 m diam fylld0,2-0,3 m h, övertorvad med i ytan talrika 0,2-0,3 m st stenar. IÖ kantställd (?) ca 0,4 m st sten. I närheten av nr 4 ligger några förhöjningar varav ett par med 0,2-0,4 m st stenar i ytan. Möjligen rester av sönderodlade fornlämningar. Utmed vägen med ån (vid x på fotokartan) ligger en sten 2,5 m l, 1,0 m br och 0,35 m tj. Avsmalnande åt ändarna skrovliga ytor. Den har blivit funnen liggande uti åkern (vid x på kartan). Möjligen har den varit rest.Flera dylika ehuru mindre, har bortförts ut åkern. 10 m NNÖ om 1är: 5) Runstensfragment, 1,4 m l, 0,8 m br och 0,3 m tj. Nyligenimålad. Ligger med den ristade sidan uppåt. Anläggning nr 4 är helt täckt med ris och halm. Nr 1 är mycket tätt beväxt med hallonbuskar samt påförd odlingssten. Unders och fynd Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östuna socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kal hagmark, sluttande ned mot å.

Nr 1) Ca 15 m N 18 V om körväg, intill och Ö om åkerkant. 5) 5 mVSV om dike.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Östuna socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.757663
Longitud: 17.931429
Lämnings-ID: L1941:4717
Riksantikvarieämbetets ID: Östuna 8:5
Sveriges runinskrifter: UFv1980;237 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Östuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4717