Runsten UFv1976;108, L1942:9844, Vassunda 94:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten UFv1976;108, L1942:9844
Foto av Runsten UFv1976;108, L1942:9844
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sig-… …

Visa originaltolkning och runtext

sih----… …u… …--…-… : -…- : -in : u-- : -…

sih----… …u… …--…-… : -…- : -in : u-- : -…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Dnr 4742/76: Nr 94 har vid besiktning av Helmer Gustavson i aug1976 visat sig vara en runsten, med ristningsmärken i form av ett inskriftsband jämte två eller tre kors. Runstenen är av diorit.150 cm h, 90 cm br och 30 cm tj. Ristningsytans storlek är 90x40cm. Runornas höjd 7 cm. Ristningsytan är vänd mot NV. Ristningsytan liksom övriga ytor vittrar och flagnar. Rev inv: Runsten, grågranit, 1,5 m h, 0,9 m br och 0,35 m fj. Ett inskriftsband och 2-3 kors. Ristningsytans storlek 1,05x0,35 m. Runornas höjd ca 0,07 m. Ristningsytan vänd mot NV. Runstenen flagnar och vittrar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vassunda socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-delen av mindre åkerholme, intill väg. Skogsmark/gammal hagmark? (lövvegetation och enbuskar).

Ca 16 m Ö 21cg N om nr 93 och ca 14 m S 40cg Ö om vägkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vassunda socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.691433
Longitud: 17.762128
Lämnings-ID: L1942:9844
Riksantikvarieämbetets ID: Vassunda 94:1
Sveriges runinskrifter: UFv1976;108 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Vassunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:9844