Runsten UFv1974;203, L1944:3090, Björklinge 306:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten UFv1974;203, L1944:3090
Foto av Runsten UFv1974;203, L1944:3090
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och (låtit) göra ett vadställe(?) till minne av hans söner Soni och Holmgeirr, det stora landmärket …

Visa originaltolkning och runtext

…mn ' nu ' aor ' gera · ayti ' s(u)ni sena ' suna ' ok ' hulʀ(g)… …-i ʀikit -…

…mn ' nu ' aor ' gera · ayti ' s(u)ni sena ' suna ' ok ' hulʀ(g)… …-i ʀikit -…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten U Fv1974;203, ursprunglig plats för. Se vidare Björklinge 289:1. (Revideringsinventering 1979)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack lerdal, ovan å. Åkermark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.002426
Longitud: 17.538317
Lämnings-ID: L1944:3090
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 306:1
Sveriges runinskrifter: UFv1974;203 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3090