Runsten UFv1973;199, L1944:1115, Västerlövsta 60:1 i Heby, Uppsala
Foto av Runsten UFv1973;199, L1944:1115
Foto av Runsten UFv1973;199, L1944:1115
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, granit?, 0.48 m br, 0.25 m h och 0.34 m tj. På den flata Ö sidan är inhugget någon bandslingor. Enligt brev från landsantikvarien till RAÄ, 1972-02-10, förvaras stenen nu på hembygdsgården, RAÄ nr 41. Enl. uppgift i K Ströms skrivelser evs fragmentet ut en spis i bagarstuga på Heby gamla bytomt RAÄ nr 300 tillsammans med ytterligare ett antal ristade stenar, vilkas öde ej senare kunnat spåras, och låg sedan 1947 utanför V gaveln, varpå den 1972 flyttades till hembygdsgården efter La:s besiktning.Se nuv pla. under RAÄ nr 41:3. 1 m N om SÖ knuten av manbyggnadoch 0.1 m finns väggen. Inristningarna rödmålade. Snö täckte den frostiga ytan. Skiss1990-11-25 L LN i samband med föredrag.(Revideringsinventering 1990).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerlövsta socken i Heby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Fyndplats: V gaveln av bergastuga.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västerlövsta socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.93779
Longitud: 16.870921
Lämnings-ID: L1944:1115
Riksantikvarieämbetets ID: Västerlövsta 60:1
Sveriges runinskrifter: UFv1973;199 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Västerlövsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:1115