Runsten UFv1973;146, L1942:4974, Tillinge 191:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten UFv1973;146, L1942:4974
Foto av Runsten UFv1973;146, L1942:4974
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Haraldr och Erngísl och Halfdan och Fótráðr lät hugga stenen till minne av Gísl, deras far.

Visa originaltolkning och runtext

+ aratr + yk + ernkisl + yk + alfton + yk + futraþr litu + akua + sten + ʀfti + kisl + faþur + sen +

+ aratr + yk + ernkisl + yk + alfton + yk + futraþr litu + akua + sten + ʀfti + kisl + faþur + sen +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av grå granit, 2,20 m över markytan (stenens hela höjd 2,35), 0,71 m största tj. (vid rotändan). Ristningsyta 1,5 m br, nedtill och 1,41 m br på mitten. Runornas storlek 5,5-8 cm. Ristningsytan är delvis svårt vittrad. Den är nu orienterad mot NV. Stenen flyttad till nuvarande plats från ursprunglig fyndplats i åker 580 m SÖ om Skinna gård, 40 m NÖ om Ingeborgsbäcken, alltså flyttning ca 300 m i nordlig riktning (Dnr, 7847/72).Ändring Dnr 5453/72

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tillinge socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Plan lermark. Vägren.

480 m ÖSÖ om mangårdsbyggnaden Skinna 2:2, 1 m NV om åker. 2 m SÖ om byväg, vid korsning med brukningsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.597082
Longitud: 16.964792
Lämnings-ID: L1942:4974
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 191:1
Sveriges runinskrifter: UFv1973;146 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4974