Runsten UFv1972;271, L1941:2553, Uppsala 65:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten UFv1972;271, L1941:2553
Foto av Runsten UFv1972;271, L1941:2553
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Skagi och … stenen som restes till minne av Freybjörn.

Visa originaltolkning och runtext

× skahi × a(u)- × --… … …- · risa × stin × aftir × frabiorn ×

× skahi × a(u)- × --… … …- · risa × stin × aftir × frabiorn ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,20 m h, 1,06 m br (NNV-SSÖ) och 0,03 m tj. Ristningen åt N. Runhöjd 5-7 cm. Imålad med rött. Placerad vid rekonstruerad mur där franciskanerklostret legat. Murarnas förutvarande läge har markerats i gräsmattan med gatsten. Hela grunden är undersökt i olika omgångar och det mesta av grunden finns kvar under påfyllnadsmassorna. Se vidare nr Uppsala 88:1.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Parkmark i stadscentrum.

12 m SO från husvägg. 23 m NNV från husvägg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.859656
Longitud: 17.635534
Lämnings-ID: L1941:2553
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 65:1
Sveriges runinskrifter: UFv1972;271 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2553