Runsten UFv1969;305, L1940:2401, Yttergran 93 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten UFv1969;305, L1940:2401
Foto av Runsten UFv1969;305, L1940:2401
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Viðbjǫrn(?) …

Visa originaltolkning och runtext

… uiþ(b)… …a…

… uiþ(b)… …a…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, grovkornig, grå granit. Beskrivning i Fornvännen 1969:304f: Mått 43 x 25 x 11 cm. Runornas höjd 8 cm. Ristningen, som på det hela taget är djup och jämn , består av två korta runband, synbarligen ett stycke av en kantslinga (med 4 runor) och en mot kantslingan vinkelrätt liggande slingstump (med en runa) ; inga ornament.

Enligt Elisabeth Svärdström i Fornvännen 1969:304f observerades fragmentet 1968 i samband med ett restaureringsarbete "liggande på marken i hörnet mellan södra långhusmuren och vapenhusets västmur. Enligt uppgift hade fragmentet tillvaratagits vid bogårdsmurens omläggning 1965. Det låg under marknivå i västra muren ungefär mitt för kyrktornet. Inga andra ristade fragment hade iakttagits. Spår av bruk och slamning på runstensfragmentets yta visade, att det har varit inmurat , men om detta har varit fallet i ett tidigt eller sent skede kan brukspåren inte avgöra. Fragmentet förvaras nu i kyrkan".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Yttergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Yttergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.601484
Longitud: 17.505488
Lämnings-ID: L1940:2401
Riksantikvarieämbetets ID: Yttergran 93
Sveriges runinskrifter: UFv1969;305 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Yttergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1940:2401