Runsten UFv1968;279B, L2015:5416, Sollentuna 110:3 i Sollentuna, Stockholm
Foto av Runsten UFv1968;279B, L2015:5416
Foto av Runsten UFv1968;279B, L2015:5416
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sigfastr och Ónæmr … till minne av Illugi, (deras) far …

Visa originaltolkning och runtext

-ikfastr : ak × une… … …a × eftiʀ × iluka × fþu… …

-ikfastr : ak × une… … …a × eftiʀ × iluka × fþu… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,4 m l, 0,62 m br och 0,4 m tj. Funnen i kyrkans norra grundmur (inmurad). Runstenen utgör rotdelen av en tidigare större sten.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

SÖ om kyrkotorn

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sollentuna socken eller Sollentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.466752
Longitud: 17.918246
Lämnings-ID: L2015:5416
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 110:3
Sveriges runinskrifter: UFv1968;279B (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5416