Runsten UFv1958;250, L2015:2185, Sigtuna 11:3 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runsten UFv1958;250, L2015:2185
Foto av Runsten UFv1958;250, L2015:2185
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ǫnundr lät resa denna sten till minne av sig själv medan han levde.

Visa originaltolkning och runtext

× …nuntr × lit × raisa × stain þina × at × s(i)(k) × kuik-…n ×

× …nuntr × lit × raisa × stain þina × at × s(i)(k) × kuik-…n ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sigtuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ca 15 m Ö 30cg N om St Lars kyrkoruin (SÖ hörn) är 1) U 389flyttad till Sigtuna Fornhem (entré). Se nr 6:3! 2) Runsten,gråsten, fragment av, 1,2x0,2 m (Ö-V) och 1,3 m h. Inskr mot S.Runhöjd ca 8 cm, tid ant av Wessén U 390. Obs! Överdelen lös ochbör gjutas fast. Ca 19 m Ö 20cg N om 2 samt 1 m SSV om infart och5 m NV om gata är 3) Runsten, ca 1,5x0,5 m (SSV-NNÖ) (uppåtsmalnande i längd och tjocklek) och 2 m h. Inr mot ÖSÖ. Hittad1956, har legat som grundsten under St Lars nordmur. T

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sigtuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.617003
Longitud: 17.720472
Lämnings-ID: L2015:2185
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 11:3
Sveriges runinskrifter: UFv1958;250 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Sigtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2185